Bursztyn Bałtycki - ten "nasz"

Bursztyn bałtycki (nazwa geologiczna - sukcynit) zwany też „bałtyckim złotem” - odmiana bursztynu, organiczna substancja - żywica kopalna powstała w warunkach naturalnych przed 40 milionami lat. Pochodzi z trzeciorzędowych utworów (eocen – miocen). Najcenniejszy bursztyn w jubilerstwie i bursztynnictwie.

Kolor bursztynowy kojarzy nam się głównie z barwą złocistego miodu. Taki jest faktycznie bursztyn, przyjmując kolor żywicy, z której powstał. Jednak, jak na bursztyn przystało, zaskakuje nas również barwami i stopniem przejrzystości, dzięki czemu jest jeszcze bardziej wyjątkowy. Bursztyn z biegiem lat ciemniał pod wpływem utleniania, możemy więc go spotkać w ciemnych barwach, bywa też matowy, wręcz biały, a to za sprawą drobniutkich pęcherzyków uwięzionych w bursztynie. Kolor oliwkowy zawdzięcza bursztyn cząstkom organicznym częściowo rozkładającym się w żywicy.

 

Podział bursztynu bałtyckiego w/g Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników:

⦁ Bursztyn bałtycki (sukcynit) naturalny – kamień poddany jedynie obróbce mechanicznej (na przykład szlifowanie, cięcie, toczenie, polerowanie) bez jakichkolwiek zmian naturalnych właściwości.

⦁ Bursztyn bałtycki (sukcynit) modyfikowany – kamień poddany obróbce termicznej lub ciśnieniowej powodującej zmianę właściwości fizycznych, między innymi stopnia przezroczystości i barwy lub w podobnych warunkach kształtowany z jednej bryłki, wcześniej przyciętej do zamierzonych rozmiarów.

⦁ Bursztyn bałtycki (sukcynit) rekonstruowany (prasowany) – kamień otrzymany z kawałków bursztynu bałtyckiego sprasowanego pod wpływem podwyższonej temperatury i wysokiego ciśnienia bez dodatkowych składników.

⦁ Bursztyn bałtycki (sukcynit) łączony – kamień składający się z dwu lub więcej części naturalnego, modyfikowanego lub rekonstruowanego bursztynu bałtyckiego sklejonych z użyciem jak najmniejszej ilości bezbarwnego spoiwa koniecznego do złączenia fragmentów.