Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU art-srebro.pl obowiązujący od 25.12.2014

 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu art-srebro.pl jest firma:

" KWANT " Jarosław Kosiedowski
Długie Ogrody 2/63
80-765 Gdańsk
NIP: 583-208-87-69

Rachunek bankowy:
Bank ING 53 1050 1764 1000 0090 6529 0950

w dalszej części nazywany Sprzedającym.

1.2. Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.

1.3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

1.4.  Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

 

2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

2.1. Firma"Kwant" umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2.2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („Klient”), a firmą "Kwant".

2.3. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji nasza firma podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

2.4. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

 

3.ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:

a) na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,

b) telefonicznie, poprzez kontakt pod nr telefonu: (48) 502-567-705

c) pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: office@art-srebro.pl

3.2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są codziennie w godzinach 9.00 – 20:00 Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3.3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

3.4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.

3.5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji. 

3.6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i Zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

3.7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 3.6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną firmie "Kwant" co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, niniejszym oraz Regulaminem.

3.8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 3.6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

3.9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz "Kwant" umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

3.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

3.11. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 3.9 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

3.12. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (i) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, (ii) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU.pl lub (iii) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 

4. CENY TOWARÓW I METODY PŁATNOŚCI

4.1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie podane są w złotych polskich i zawierają 23% VAT (są cenami brutto). Cena produktu jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Ceny podane przy poszczególnych towarach nie zawierają kosztów wysyłki.

4.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w sklepie, wprowadzania nowych produktów, jak również wycofywania artykułów ze sprzedaży bez uprzedniego powiadomienia.
 
4.3. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

a) „za pobraniem” spedytorowi Poczty Polskiej lub  firmy kurierskiej w miejscu dostawy.
W placówce Poczty Polskiej lub w pkt.odbioru Paczkomatu InPost,
 
b) przelewem bankowym bezpośrednio na nasze konto,przed dostawą.

c) przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU.pl przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek "Kwant" lub podmiotów pośredniczących w transakcji ( serwisu PayU.pl) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar,

d) w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny towarów możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej.
 
4.4. Po wyborze przelewu bankowego jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty PayU, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez PayU.pl jako agenta rozliczeniowego.
 
4.5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
Faktura jest wystawiana jeżeli podany zostanie poprawny numer NIP oraz nazwa firmy. Data wystawienia faktury jest datą wysyłki towaru.
 
4.6. Dla osób fizycznych faktura wystawiana jest tylko na żądanie. Kupujący powinien zgłosić chęć otrzymania faktury zaraz po złożeniu zamówienia, zanim jeszcze dokona wpłaty.

4.7. Stali klienci naszego sklepu otrzymują indywidualne rabaty. Szczegółowe informacje na ten temat są udzielane przez Sprzedającego drogą mailową.

 

5.DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

5.1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów i zapłać”.

5.2. Przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki, przy czym w razie wyboru przez Klienta dostawy towaru w formie „Paczkomaty InPost”, powyższy termin może się wydłużyć do 3 dni roboczych. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu PayU, bądź zwykłym przelewem internetowym).

5.3. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Pocztą Polską,firmą InPost lub firmą spedycyjną GLS Poland, przy wykorzystaniu usługi „Paczkomaty InPost” oferowanej przez InPost Sp. z o.o. 

5.4. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez spółkę InPost Paczkomaty Sp. z o.o. po akceptacji przez Klienta regulaminu „Paczkomaty 24/7" przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług tj. spółkę InPost Paczkomaty Sp. z o.o.. Sprzedawca umożliwi Klientowi zapoznanie się z regulaminem „Paczkomaty 24/7” w procesie zatwierdzania wyboru przez Klienta sposobu realizacji dostawy Towarów.

5.5. Odbiór osobisty możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznie bądź mailowym.

5.6. Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa-członkowskiego Unii Europejskiej.

 

6.REKLAMACJA TOWARU

6.1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Nasza firma odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

6.2. Firma"Kwant" podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

6.3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

6.4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki rejestrowanej, na adres: "Kwant" Długie Ogrody 2/63 80-765 Gdańsk. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

6.5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:

a) złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo

b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

6.6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

6.7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio - wybrał opcję dot. reklamacji na ekranie Paczkomatu, z którego odbiera przesyłkę.

 

7.ZWROT TOWARÓW-ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1.Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

7.2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres:"Kwant" Długie Ogrody 2/63 80-765 Gdańsk.

7.4. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zostanie Państwu dostarczony w wiadomości e-mail bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Klienci mogą również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: office@art-srebro.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

7.5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.6. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: "Kwant" Długie Ogrody 2/63 80-765 Gdańsk niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7.7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

7.8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane od płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7.9. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.10. Klienci, którzy wybrali opcję dostawy za pośrednictwem Inpostu i odstąpili od umowy sprzedaży Towarów mogą skorzystać z darmowego zwrotu (dalej: „Darmowy Zwrot”).

7.11. Klient, który spełnia warunki skorzystania z opcji Darmowego Zwrotu może także, wedle swojego wyboru, zwrócić zakupione towary na zasadach ogólnych.

 

8.INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

8.1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,

b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,

c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów

8.2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.

8.3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:

a) Dostęp do sieci Internet,

b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),

c)Posiadanie konta poczty elektronicznej.

8.4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail  (office@art-srebro.pl) lub telefonicznie na (nr tel: 48)502-567-705. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

8.5. Informujemy że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

 

9. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRYWATNOŚCI

9.1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzyskane w trakcie działalności sklepu dane są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Zgodnie z tą ustawą Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich z bazy.

9.2. Kupujący zakładając konto wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z oferowanych przez Sprzedającego serwisów, usług i funkcjonalności w celach wysyłkowych, statystycznych i marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od naszej firmy.

9.3. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi „Paczkomaty InPost” dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, w celu świadczenia usług przez InPost Sp. z o.o.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Wszystkie materiały prezentowane na stronie należą do sklepu art-srebro.pl
Zdjęcia prezentujące dany towar, ich kolor, mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru.

10.2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by oferowany towar był jak najwyższej jakości.

10.3. Oferowane produkty , zarówno biżuteria jak i srebrne upominki (srebrne smoczki ,srebrne grzechotki,srebrne sztućce ) nie są zabawkami i nie powinny być używane przez dzieci.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Spory rozstrzygane są przez sąd właściwy wg. obowiązujących przepisów.

10.5. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

10.6. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

10.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.

 

właściciel konta KWANT KOSIEDOWSKI JAROSŁAW
  80-765 GDAŃSK ul.DŁUGIE OGRODY 2/63
NIP 583-208-87-69
bank ING
numer konta 53 1050 1764 1000 0090 6529 0950
kwota wpłaty wartość zakupionych przedmiotów + koszty przesyłki
tytuł wpłaty Imię, Nazwisko oraz numer zamówienia